Footer 2

null
  • Công ty Cổ Phần Y Sinh Immutek
  • Địa Chỉ: BT16-16B3 (ngõ 23 Nguyễn Văn Lộc), Làng Việt kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông, TP. Hà Nội
  • Hotline: 1900.886.882
  • Email: info@immutek.com.vn
  • Mst: 0108198034