Xét nghiệm

Xét nghiệm kháng thể kháng nhân

ANA là gì? ANA (antinuclear antibodies) là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả một nhóm đa dạng các kháng thể có đích tác động là kháng nguyên nhân và các nguyên bào tương của tế bào. Như vậy, ANA chính là các tự kháng thể đặc hiệu do cơ thể sản xuất ra chống lại một hay nhiều thành phần của chính bản thân nhân tế bào của bệnh nhân. ANA không phân biệt được kháng nguyên ngoại [...]

Xem thêm...