Có nên sợ rằng miễn dịch với Covid-19 không kéo dài?