Hiện đã được chứng minh chống lại coronavirus, mRNA có thể làm được nhiều hơn thế