Liệu pháp miễn dịch sử dụng ‘tế bào trẻ (young cells)’ cung cấp một phương pháp điều trị ung thư hứa hẹn