Tag - Khuẩn ruột

Khuẩn ruột và Hệ miễn dịch niêm mạc

Khuẩn ruột và Hệ miễn dịch niêm mạc

Trong đường ruột của động vật có vú như người và chuột, có hàng tỷ vi khuẩn, vi rút, nấm gọi chung là khuẩn ruột (microbiota); chúng chung sống hoà bình với hệ miễn dịch niêm mạc ruột do ngăn cách bởi một hàng rào tế bào miên mạc ruột. Câu hỏi được đặt ra liệu khuẩn ruột hay tốt hay xấu và nó có ý nghĩa gì với sức khoẻ và hệ miễn dịch hay không. Những quan sát từ [...]

Xem thêm...