Tag - Loại trừ khối ung thư

Interferon Alpha

Interferon gamma (IFN-g) chỉ huy việc loại trừ khối ung thư

IFN-g là một chất chế tiết (cytokine) do các tế bào miễn dịch tiết ra như tế bào T hỗ trợ (Th1), tế bào T gây độc, tế bào NKT và tế bào giết tự nhiên NK. IFN-g có vai trò ức chế khối ung thư thông qua cơ chế làm chết tế bào theo chương trình (apotosis), ức chế phát triển khối u (tumor dormancy), và tăng cường hiệu quả chống u của hệ miễn dịch (immunoediting). IFN-g tác động [...]

Xem thêm...