Tag - Sảy thai

Số lượng tế bào NK tử cung và hiệu quả của liệu pháp prednisolon trong điều trị sảy thai liên tiếp

Số lượng tế bào NK tăng cao trong tử cung đã được quan sát thấy trong các đối tượng phụ nữ sảy thai liên tiếp (Quenby và cộng sự, 2005) cũng như phụ nữ thất bại cấy phôi trong IVF (Tuckerman và cộng sự, 2010). Mặc dù vậy, Matteo và cộng sự (2007) cho thấy chỉ số này không có sự khác biệt ở phụ nữ sảy thai liên tiếp so với phụ nữ mang thai bình thường. Dù rõ [...]

Xem thêm...