Tế bào giết tự nhiên biến các khối u vào trạng thái ngủ đông