Tế bào NK với kháng thể đặc hiệu kép cho thấy hoạt động chống lại tế bào ung thư hạch