Virus gây bệnh thủy đậu và Zona thần kinh có khả năng tấn công trực tiếp tế bào giết tự nhiên NK