Xịt mũi dung dịch kháng thể có thể- sử dụng để bảo vệ và điều trị COVID